Wyniki Lotowe mojegolebie.pl

Aktualności


Lot nr 3 - Myślibórz - 30.05.2020r.


Dodano 27 maja 2020 o godz. 21:46

Witam hodowców,

zapraszam na 3. lot gołębi dorosłych - 30.05.2020r. - miejsce wypuszczenia Myślibórz.

Koszowanie dnia 29.05.2020r. Odjazd kabiny z poszczególnych sekcji:

1. Czarnocin - godz. 17.30

2. Borowa - godz. 18.30

3. Rzgów - godz. 19.30

 

W trosce o nasze zdrowie, na punktach wkładań, jak również podczas otwarcia zegarów musimy bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w Uchwale Nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020r (treść uchwały dostępna w zakładce dokumenty).

Każdy hodowca przebywający na punkcie wkładań jak i przy otwarciu zegarów musi posiadać maseczkę ochronną. Rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekujący będą zapewnione na poszczególnych sekcjach.

Harmonogram koszowania, z wyznaczeniem godzin przyjazdu dla hodowców na poszczególnych sekcjach, przekażą Prezesi sekcji.

Dobry lot!


Lot nr 2 - Grodzisk Wielkopolski - 24.05.2020r. (niedziela)


Dodano 21 maja 2020 o godz. 18:32

Witam hodowców,

zapraszam na 2. lot gołębi dorosłych - 24.05.2020r. (niedziela) - miejsce wypuszczenia Grodzisk Wielkopolski.

Koszowanie dnia 23.05.2020r. Odjazd kabiny z poszczególnych sekcji:

1. Borowa - godz. 20.00

2. Czarnocin - godz. 21.00

3. Rzgów - godz. 22.00

 

W trosce o nasze zdrowie, na punktach wkładań, jak również podczas otwarcia zegarów musimy bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w Uchwale Nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020r (treść uchwały dostępna w zakładce dokumenty).

Każdy hodowca przebywający na punkcie wkładań jak i przy otwarciu zegarów musi posiadać maseczkę ochronną. Rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekujący będą zapewnione na poszczególnych sekcjach.

Harmonogram koszowania, z wyznaczeniem godzin przyjazdu dla hodowców na poszczególnych sekcjach, przekażą Prezesi sekcji.

Dobry lot!

 


Informacja o pogrzebie kolegi hodowcy Pawła Święcickiego


Dodano 17 maja 2020 o godz. 21:24

Drodzy Hodowcy,

pogrzeb naszego kolegi Pawła Święcickiego odbędzie się we wtorek 19.05.2020r. o godzinie 14:00 w Kościele w Tuszynie.
Rodzina kieruje prośbę, by kwiatów nie przynosić do kościoła, a pozostawić je na cmentarzu.

Zarząd Oddziału Rzgów, w tym hodowcy Sekcji Rzgów składa Rodzinie najszczersze kondolencje.

 


Lot nr 1 Pleszew - 17.05.2020r.


Dodano 14 maja 2020 o godz. 11:29

Witam hodowców,

zapraszam na 1. lot gołębi dorosłych - 17.05.2020r. - miejsce wypuszczenia Pleszew.

Koszowanie dnia 16.05.2020r. Odjazd kabiny z poszczególnych sekcji:

1. Czarnocin - godz. 21.00

2. Borowa - godz. 22.00

3. Rzgów - godz. 23.00

 

W trosce o nasze zdrowie, na punktach wkładań, jak również podczas otwarcia zegarów musimy bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w Uchwale Nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020r (treść uchwały dostępna w zakładce dokumenty).

Każdy hodowca przebywający na punkcie wkładań jak i przy otwarciu zegarów musi posiadać maseczkę ochronną. Rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekujący będą zapewnione na poszczególnych sekcjach.

Harmonogram koszowania, z wyznaczeniem godzin przyjazdu dla hodowców na poszczególnych sekcjach, przekażą Prezesi sekcji.

Dobry lot!

 

 

 


Plan lotów gołębi dorosłych - sezon 2020r. - uaktualniony z dnia 07.05.2020r.


Dodano 9 maja 2020 o godz. 09:20

Witam hodowców,

informuję, że w zakładce Plan lotów pojawił się uaktualniony, z dnia 07.05.2020r. Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2020.

Dobry lot!


Loty próbne oddziałowe


Dodano 8 maja 2020 o godz. 22:15

Witam hodowców,

informuję, że pierwszy lot próbny oddziałowy zaplanowany został do miejscowości Bałucz. Koszowanie na lot odbędzie się w niedzielę tj. 10.05.2020r. Odjazd kabiny z poszczególnych sekcji:

1/ Sekcja Borowa - godz. 6.00

2/ Sekcja Czarnocin - godz. 7.00

3/ Sekcja Rzgów - godz. 8.00

 

Drugi lot próbny oddziałowy zaplanowany jest na dzień 14.05.2020r. (czwartek) Koszowanie odbędzie się dnia 13.05.2020r. (środa). Odjazd kabiny z poszczególnych sekcji:

1/ Borowa - godz. 21.00

2/ Czarnocin - godz. 22.00

3/ Rzgów - godz. 23.00

Proszę o śledzenie na bieżąco ew. zmian.

 

Jednocześnie przypominamy, że muszą obowiązywać nas zasady bezpieczeństwa:

- zachowanie dystansu społecznego

- obowiązek zasłaniania twarzy 

- dezynfekcja rąk

 

Dobry lot!

 

 

 

 

 

 

 


Komunikat Zarządu Głównego PZHGP z dnia 06.05.2020r.


Dodano 8 maja 2020 o godz. 21:58

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.


W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

Treść Uchwał znajdują się do wglądu w zakładce Dokumenty - Komunikaty


Komunikat Zarządu Głównego PZHGP z dnia 24.04.2020r.


Dodano 25 kwietnia 2020 o godz. 07:46

Ważna informacja dla hodowców!

Komunikat Zarządu Głównego PZHGP do Zarządów wszystkich szczebli:

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Komunikat Zarządu Głównego PZHGP


Dodano 18 kwietnia 2020 o godz. 10:45

Ważna informacja dla wszystkich hodowców:

"Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;


II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;


III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

 

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


Spis gołębi dorosłych na sezon 2020 - komunikat Zarządu Okręgu PZHGP Łódź


Dodano 30 marca 2020 o godz. 20:20

Dzień dobry,

zgodnie z komunikatem nr 3/2020 Zarządu Okręgu PZHGP Łódż z dnia 26 marca 2020r. nie został zmieniony termin składania planów lotów i spisów przez Okręgi do Zarządu Głównego.

Wydłużony został termin składania planów lotów i spisów w formie elektornicznej wygenerowanych z programów obliczeniowych przez Oddziały do sekretariatu Zarządu Okręgu Łódź do dnia 20.04.2020r.

Proszę więc hodowców o przygotowywanie do dnia 15 kwietnia 2020r. spisów gołębi dorosłych i wprowadzanie tychże spisów w zegary.

Dobry lot!

 

 


Strona Oddziału Rzgów na facebooku !


Dodano 7 marca 2020 o godz. 19:43

Witam,

wszystkich hodowców zapraszamy do odwiedzin naszej strony oddziałowej na Facebooku !


Spis gołębi dorosłych na sezon 2020


Dodano 7 marca 2020 o godz. 19:17

Witam,

spis gołębi dorosłych - w 2 egzemplarzach, należy dostarczyć do sekcji do dnia 30 marca 2020r.

Na spisie znajdować się muszą wszystkie gołębie, które będą lotowane w tym sezonie. Spis musi być potwierdzony pieczątką lekarza weterynarii o przeprowadzonym szczepieniu gołębi.

Gołębie poza spisem, nie będą koszowane.

 

Ważne – przy weryfikacji wyników każdy hodowca zobowiązany jest do przedłożenia karty własności lotowanego gołębia.

Spis gołębi DERBY - 2 egzemplarze - należy również dostarczyć do sekcji do dnia 30 marca 2020r. Na tym spisie umieszczamy 15 sztuk.

DERBY są oddzielnym spisem.

 

 

 


Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2020


Dodano 4 stycznia 2020 o godz. 22:53

Witam,

dostępny jest Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2020.

Wszystkie loty od lotu nr 4 - Myślibórz lecimy razem z Pabianicami.

Dobry lot!


Podsumowanie sezonu lotowego 2019r. PZHGP Oddział Rzgów


Dodano 8 grudnia 2019 o godz. 15:52

Dnia 7 grudnia 2019r. odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu lotowego 2019r. PZHGP Oddziału  Rzgów.  Podczas spotkania wręczono Mistrzom i Przodownikom puchary oraz dyplomy za osiągnięte wyniki w rywalizacji gołębi pocztowych.

Oto najlepsi z najlepszych:

 • NAJLEPSZY   SAMIEC  DOROSŁY

1. lotnik – Szóstka Wojciech

2. lotnik – Namielski Józef, Łukasz

3. lotnik – Święcicki Paweł

 • NAJLEPSZA  SAMICA  DOROSŁA

1. lotniczka – Namielski Józef, Łukasz

2. lotniczka – Namielski Józef, Łukasz

3. lotniczka – Namielski Józef, Łukasz

 • NAJLEPSZA  SAMICZKA  ROCZNA

1. lotniczka – Domagała Wojciech

2. lotniczka – Stępień Piotr - Martyna

3. lotniczka – Domagała Wojciech

 • NAJLEPSZA  SAMIEC  ROCZNY

1. lotnik  – Namielski Józef, Łukasz

2. lotnik  – Szóstka Wojciech

3. lotnik  – Rzepecki Robert

 • Mistrzostwo gołębi dorosłych Oddziału Rzgów kat. TYPOWANE „5 z 10”  z 50-tki 2019r.

   Mistrz             NAMIELSKI  JÓZEF,ŁUKASZ               

   I w/ce Mistrz     KISIEL DONATA I JACEK    

   II w/ce Mistrz   DOMAGAŁA WOJCIECH            

   I przodownik     SZÓSTKA WOJCIECH          

   II przodownik     FRANDZEL DARIUSZ         

   III przodownik   RYBIŃSKI ANDRZEJ       

   IV przodownik     SAMIEC JACEK     

   V przodownik      ŚWIĘCICKI PAWEŁ      

   VI przodownik     BĄBOL IRENEUSZ         

   VII przodownik        SAPAŁA ANDRZEJ            

 

 • Mistrzostwo gołębi dorosłych Oddziału Rzgów kat. „OPEN” 2019 r.

   Mistrz                ŚWIĘCICKI PAWEŁ                  

   I w/ce Mistrz         NAMIELSKI JÓZEF,ŁUKASZ 

   II w/ce Mistrz        SZÓSTKA WOJCIECH     

   I przodownik          KISIEL DONATA I JACEK  

   II przodownik         TUREK WŁODZIMIERZ     

   III przodownik        DOMAGAŁA WOJCIECH

   IV przodownik         FRANDZEL DARIUSZ     

   V przodownik          BAUMAN ZDZISŁAW     

   VI przodownik        STĘPIEŃ PIOTR-MARTYN

   VII przodownik        RZEŹNIK MIECZYSŁAW   

 

 • Najlepsze gołębie dorosłe kat. „A” Oddziału Rzgów 2019r.

1.Garry Rees                   

2. Szóstka Wojciech       

3. Popek Radosław          

 • Najlepsze gołębie dorosłe kat. „B” Oddziału Rzgów 2019r.

1.Domagała Wojciech        

2.Namielski Józef i Łukasz            

3. Namielski Józef i Łukasz   

 • Najlepszy gołąb dorosły kat. „C” Oddziału Rzgów 2019r.

1. Namielski Józef i Łukasz   

2. Brajtkrojc Krzysztof           

3. Stępień Piotr i Martyna     

 • Najlepsze gołębie dorosłe kat. „Maraton” Oddziału Rzgów 2019r.                                                                                           

1.  Stępień Piotr i Martyna  

2.    Szóstka Wojciech            

3.  Namielski Józef i Łukasz  

 

 • Najlepsze Lotniki Oddziału Rzgów gołębi młodych 2019 r.

      I lotnik młody   ŚWIĘCICKI PAWEŁ         

      II lotnik młody  ŚWIĘCICKI PAWEŁ         

      III lotnik młody ŚWIĘCICKI PAWEŁ         

      IV lotnik młody  ŚWIĘCICKI PAWEŁ        

      V lotnik młody    ŚWIĘCICKI PAWEŁ      

      VI lotnik młody   JARDZIOCH TOMASZ      

      VII lotnik młody  ŚWIĘCICKI PAWEŁ       

      VIII lotnik młody ŚWIĘCICKI PAWEŁ     

      IX lotnik młody   ŚWIĘCICKI PAWEŁ   

      X lotnik młody    ŚWIĘCICKI PAWEŁ     

 

 • Mistrzostwo Oddziału Rzgów gołębi młodych kat. „OPEN” 2019r.

          Mistrz          ŚWIĘCICKI PAWEŁ        

          I w/ce Mistrz   JARDZIOCH TOMASZ       

          II w/ce Mistrz  KONIECZNY WACŁAW         

          I przodownik    JAGODZIŃSKI ROMAN       

          II przodownik   PATURAJ CZESŁAW        

          III przodownik  JABŁOŃSKI WIESŁAW     

          IV przodownik   ZIĘBA STANIS.I DARIUSZ

          V przodownik    POŚNIAK JAN I ZBIGNIEW  

          VI przodownik   SZPOTAN ZBIGNIEW      

          VII przodownik  REES GARRY           

 

 • Mistrzostwo Oddziału Rzgów gołębi młodych kat. TYPOWANE „8 z 15” w  2019 r.

   Mistrz          JAGODZIŃSKI ROMAN         

   I w/ce Mistrz   REES GARRY               

   II w/ce Mistrz  MILCZAREK MARIUSZ      

   I przodownik    JARDZIOCH TOMASZ    

   II przodownik   DOMAGAŁA WOJCIECH        

   III przodownik  KONIECZNY WACŁAW          

   IV przodownik   KOZA PAWEŁ                

   V przodownik    HAJDUK ANTONI         

   VI przodownik   PATURAJ CZESŁAW       

  VII przodownik   KISIEL DONATA I JACEK 

 

 • MISTRZOSTWO  KAT. „A”  GOŁĘBI DOROSŁYCH  ODDZIAŁU RZGÓW 2019r.

Mistrz                  Namielski  Józef i Łukasz      

I w/ce Mistrz      Kisiel Donata i Jacek               

 II w/ce Mistrz   Szóstka Wojciech     

              

 • MISTRZOSTWO  KAT. „B”  GOŁĘBI DOROSŁYCH  ODDZIAŁU RZGÓW 2019r.

Mistrz                     Namielski Józef i Łukasz         

 I w/ce Mistrz        Domagała Wojciech                

II w/ce Mistrz        Rewicz Tadeusz                         

  I przodownik        Kisiel Donata i Jacek              

             

 • MISTRZOSTWO  KAT. „C”  GOŁĘBI DOROSŁYCH  ODDZIAŁU RZGÓW 2019r.

Mistrz              Namielski Józef i Łukasz         

I w/ce Mistrz   Szóstka Wojciech                 

II w/ce Mistrz  Kisiel Donata i Jacek    

         

 • MISTRZOSTWO  KAT. „D”  GOŁĘBI DOROSŁYCH  ODDZIAŁU RZGÓW 2019r.

Mistrz                 Namielski Józef i Łukasz       

I w/ce Mistrz     Kisiel Donata i Jacek     

   

 • MISTRZOSTWO  KAT. „MARATON”  GOŁĘBI DOROSŁYCH  ODDZIAŁU RZGÓW  2019r.

Mistrz                Namielski Józef i Łukasz  

I w/ce Mistrz    Kisiel Donata i Jacek    

  

 • Kategoria Super Mistrz Oddziału Rzgów 2019r.

Super Mistrz    Namielski Józef i Łukasz 

I w/ce Mistrz    Kisiel Donata i Jacek     

 

 • Mistrzostwo GMP Oddział Rzgów 2019r.

Mistrz                       Namielski Józef i Łukasz  

I w/ce Mistrz           Kisiel Donata i Jacek       

II w/ce Mistrz          Domagała Wojciech          

I przodownik           Frandzel Dariusz                  

II przodownik          Święcicki Paweł

 

Dziękujemy koledze Pawłowi Święcickiemu za możliwość wspólnego spotkania się w restauracji Rybakówka.

 


Ważne!!! - Odwołanie lotu nr 5 - Grodzisk Wielkopolski


Dodano 28 września 2019 o godz. 09:10

Witam,

ze względu na niespełnione kryterium 500 gołębi, lot nr 5 - Grodzisk Wielkopolski, zaplanowany na dzień 29.09.2019r. zostaje odwołany.


Lot nr 5 - Grodzisk Wielkopolski - zmiana terminu lotu


Dodano 25 września 2019 o godz. 21:48

Witam, z uwagi na prognozowane niekorzystne warunki atmosferyczne, lot nr 5 - Grodzisk Wielkopolski, zostaje przesunięty na niedzielę - 29.09.2019r.

Koszowanie - sobota, 28.09.2019r. od godz. 20.00 w siedzibie Oddziału Rzgów.

Dobry lot!


Lot nr 5 - Grodzisk Wielkopolski


Dodano 23 września 2019 o godz. 20:14

Witam,

lot nr 5 - Grodzisk Wielkopolski odbędzie się dnia 28.09.2019r.

Koszowanie, dla sekcji Czarnocin oraz sekcji Rzgów, odbędzie się w siedzibie Oddziału - Rzgów,     

w piątek, 27.09.2019r. w godz. 20.00-21.30.

Dobry lot!


Informacja o locie nr 4 - 21.09.2019r. zmiana miejsca wypuszczenia


Dodano 19 września 2019 o godz. 21:40

Witam,

po analizie kilometrażu wymaganego do współzawodnictwa lotowego o MP w lotach gołębi młodych, zmienione zostało miejsce wypuszczenia.

Lot nr 4 - 21.09.2019r. - Śrem

Koszowanie dnia 20.09.2019r.

Odjazd kabiny:

- sekcja Czarnocin - godz. 20.30

- sekcja Rzgów - godz. 22.00

 


Informacja o locie nr 4 - Pleszew


Dodano 17 września 2019 o godz. 06:06

Witam,

lot nr 4 - gołębie młode - Pleszew - 21.09.2019r.

koszowanie dnia 20.09.2019r.

Odjazd kabiny:

- sekcja Czarnocin - godz. 20.30

- sekcja Rzgów - godz. 22.00

Dobry lot!


Informacja o planowanych lotach gołębi młodych


Dodano 14 września 2019 o godz. 17:52

Witam,

do niedzieli wieczorem tj. do dnia 15.09.2019r. prosimy o przesyłanie zgłoszeń do prezesów sekcji o udziale w kolejnym locie gołębi młodych (hodowca i liczba gołębi), który zaplanowany został, podczas zebrania Zarządu Oddziału Rzgów, na dzień 21.09/2019r. z miejscowości Pleszew.

Jeżeli nie uzbieramy minimum 500 szt. gołębi loty zostają zakończone.

Kolejnym zaplanowanym lotem byłby lot dnia 28.09.2019r. z miejscowości Śrem.

 Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 6